From 1 - 10 / 161
 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per AEROFOTO S.A. per encàrrec de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Abasta l’àrea metropolitana de Barcelona excepte part dels municipis de Begues, Torrelles de Llobregat, Cervelló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal i Barberà del Vallès.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per C.E.T.F.A. durant els mesos de setembre i octubre del 1972 per encàrrec de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios i abasta tota la Regió Metropolitana de Barcelona.

 • Categories  

  Street directory of Tavèrnoles is a set of data regarding the location of services and facilities in the municipality. Map data are represented in a viewer, on an OpenStreetMap map background. The points identified in this data set correspond to: urban facilities, companies and shops, hotels and restaurants, municipal offices or places of interest. For each point, the name of the place or establishment and the postal address.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB). Abasta tota l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte bona part del municipi de Cervelló, la meitat oest de Corbera de Llobregat i una part de la Palma de Cervelló.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per ESTOSA per encàrrec de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios. Abasta l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte: bona part del municipi de Begues, una franja oest de Torrelles de Llobregat, la meitat oest de Cervelló i Corbera de Llobregat, bona part de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, el terç nord de Barberà del Vallès i una franja al sud del Prat de Llobregat i Viladecans.