From 1 - 10 / 34
 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per CETFA. durant l’abril del 1970 per encàrrec de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios, tot i que els negatius els va produir l’empresa ESTOSA, i abasta tota la regió metropolitana de Barcelona, excepte un petit forat al Municipi de Montcada i Reixac, on falta algun fotograma.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per C.E.T.F.A. l’agost del 1965 per encàrrec de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios. Originalment el vol va abastar tota la meitat sud de la regió metropolitana de Barcelona, però els fotogrames corresponents a bona part de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès no s’han pogut recuperar de l’arxiu històric.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per AEROFOTO S.A. per encàrrec de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Abasta l’àrea metropolitana de Barcelona excepte part dels municipis de Begues, Torrelles de Llobregat, Cervelló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal i Barberà del Vallès.

 • Categories  

  Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d’un mapa i la informació d’una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat el setembre de 2012 amb un vehicle aeri no tripulat, i abasta les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona (a excepció del Port de Barcelona, la zona adjacent a l’Aeroport de Barcelona i el tram entre el Port Olímpic i la Barceloneta).

 • Categories  

  Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en color del vol fotogramètric que l'any 1992 va fer l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), i abasta l’àrea metropolitana de Barcelona excepte part dels municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat i La Palma de Cervelló.

 • Categories  

  Guia contínua de carrers que cobreix la totatilitat dels municipis metropolitans. Conté informació sobre vialitat (carreteres, carrers i camins) amb sentits de circulació i números postals, de la resta d’infraestructures de transport, parcs urbans i metropolitans, polígons d’activitat econòmica, equipaments de diferents tipus i altres serveis, edificis singulars, llocs d’interès, toponímia, etc.

 • Categories  

  Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en blanc i negre del vol fotogramètric que la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios va encarregar l’any 1965, i abasta la meitat sud de la regió metropolitana de Barcelona, tot i que hi ha zones en blanc perquè no es van poder recuperar de l’arxiu històric alguns fotogrames del vol fotogramètric de 1965, de les quals les més importants afectaven els municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Aquestes zones en blanc es van farcir amb informació provinent dels fotogrames del vol històric de 1961, perquè s’entén que els canvis geogràfics són poc importants. D’aquesta manera es va aconseguir continuïtat en la informació dins de l’àrea metropolitana de Barcelona i tan sols queda una petita zona en blanc a l’alçada de Sant Pere de Ribes.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB). Abasta tota l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte bona part del municipi de Cervelló, la meitat oest de Corbera de Llobregat i una part de la Palma de Cervelló.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per l'ICC per encàrrec de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Abasta tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis situats a l'oest.

 • Categories  

  Aquest vol va ser realitzat per ESTOSA per encàrrec de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios. Abasta l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte: bona part del municipi de Begues, una franja oest de Torrelles de Llobregat, la meitat oest de Cervelló i Corbera de Llobregat, bona part de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, el terç nord de Barberà del Vallès i una franja al sud del Prat de Llobregat i Viladecans.