From 1 - 10 / 138
 • Categories  

  Children's play areas of Cerdanyola del Vallès is a set of geographical information regarding the location of children's leisure facilities in the municipality. The spatial representation of this data is carried out by means of an interactive viewer. For each game area, a drop-down point provides additional relative information, such as address or opening hours.

 • Categories    

  Topographic cartography covering part of the territory of the Catalonia, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers of information: relief, hydrography, roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land covers, toponymy and municipal inventories. Scale of reference: 1:1,000.

 • Categories    

  Topographic cartography covering part of the territory of the Catalonia, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers of information: relief, hydrography, roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land covers, toponymy and municipal inventories. Scale of reference: 1:1,000.

 • Categories  

  Les aigües minerals es poden classificar en els següents tipus: 1. Mineromedicinals: les que brollen de forma natural o artificial i que per les seves característiques i qualitats siguin declarades d'utilitat pública. En funció de l'ús o destí, aquestes es classifiquen en aigües mineromedicinals amb fins terapèutics, aigües minerals naturals i aigües de brollador. 2. Mineroindustrials: les que permetin l'aprofitament racional de les substàncies que continguin. Són aigües termals les que tenen temperatura de surgència superior, al menys en 4ºC a la mitjana anual de l'indret on brollin. Les aigües minerals naturals són les microbiològicament sanes que tinguin el seu origen en un estrat o jaciment subterrani i que brollin d’una font o puguin ser captades artificialment mitjançant un sondatge, pou, rasa o galeria. Les aigües de brollador són les d’origen subterrani que emergeixen espontàniament en la superfície de la terra o es capten mitjançant labors practicades a l’efecte, amb les característiques naturals de puresa que permetin el seu consum; característiques que es conserven intactes, atès l’origen subterrani de l’aigua, mitjançant la protecció natural de l’aqüífer contra qualsevol risc de contaminació.

 • Categories  

  Estudi de les comunitats marines infralitorals de l’espai Xarxa Natura 2000 del Baix Empordà.

 • Categories    

  Topographic cartography covering part of the territory of the Catalonia, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers of information: relief, hydrography, roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land covers, toponymy and municipal inventories. Scale of reference: 1:1,000.

 • Categories  

  Street directory of Vilassar de Mar is a set of data regarding the location of services and facilities in the municipality. Map data are represented in a viewer, on an map background. The points identified in this data set correspond to: urban facilities, companies and shops, hotels and restaurants, municipal offices or places of interest. For each point, the name of the place or establishment, the postal address and an external link are displayed interactively. Finally, the viewer allows you to search for streets, addresses, place names and services.

 • Categories  

  Direcció del vent dominant, a 100 metres d'alçada. A fi de conèixer el potencial eòlic de Catalunya, s'ha elaborat un mapa de recurs mitjançant el model meteorològic WRF. Fent una regionalització dinàmica, s'ha arribat fins a una resolució horitzontal de 500m i s'han obtingut valors de la direcció i la velocitat mitjana del vent per un període de vint anys (1996-2105) a cada punt de la malla final, cobrint tota la superfície de Catalunya. Aquest mapa modelitzat ha estat calibrat amb dades mesurades d'estacions meteorològiques distribuïdes al llarg del territori per tal d'obtenir valors més acurats d'aquestes variables. Les observacions utilitzades, però, no són representatives d'emplaçaments d'interès eòlic. S'ha hagut de realitzar una extrapolació de les mesures, tant a nivell temporal com en alçada, per tal de realitzar l'ajust de la simulació i la posterior validació. Per tant, cal tenir en compte la propagació dels corresponents errors a l'hora d'interpretar els resultats de la calibració i també de la verificació portada a terme.

 • Categories  

  Dades LiDAR de tot el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Han estat obtingudes entre el desembre de 2012 i l’abril de 2013, amb una densitat variable de 4 a 25 punts/m². Les dades han passat un procés de classificació automàtica per distingir el terreny, la vegetació baixa, mitja i alta, els edificis i per tal de detectar els punts erronis, punts amb intensitats molt baixes o nul·les i els punts elevats del terreny i els enfonsats que després no formaran part dels diferents models de superfície.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el Decret 209/2015 i el Decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.