From 1 - 10 / 21
 • Categories    

  The Atlas focuses on the climatic characterization of Catalonia in the period 1961-1990. This climate period has been established by the World Meteorological Organization as one of the international reference periods for climate series statistics. It consists of thermopluviometric information structured in 32 layers: 18 layers of precipitation (12 of the monthly averages, 4 of the seasonal averages, 1 of the annual average and 1 of the seasonal pluviometric regime) and 14 temperature layers (12 of the monthly averages, 1 of the annual average, and 1 of the annual average thermal amplitude). It is a database with 2D vector information at a scale of 1: 750.000.

 • Categories  

  Direcció del vent dominant, a 100 metres d'alçada. A fi de conèixer el potencial eòlic de Catalunya, s'ha elaborat un mapa de recurs mitjançant el model meteorològic WRF. Fent una regionalització dinàmica, s'ha arribat fins a una resolució horitzontal de 500m i s'han obtingut valors de la direcció i la velocitat mitjana del vent per un període de vint anys (1996-2105) a cada punt de la malla final, cobrint tota la superfície de Catalunya. Aquest mapa modelitzat ha estat calibrat amb dades mesurades d'estacions meteorològiques distribuïdes al llarg del territori per tal d'obtenir valors més acurats d'aquestes variables. Les observacions utilitzades, però, no són representatives d'emplaçaments d'interès eòlic. S'ha hagut de realitzar una extrapolació de les mesures, tant a nivell temporal com en alçada, per tal de realitzar l'ajust de la simulació i la posterior validació. Per tant, cal tenir en compte la propagació dels corresponents errors a l'hora d'interpretar els resultats de la calibració i també de la verificació portada a terme.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 130 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  La Predicció Municipal a 8 dies permet obtenir quina és la predicció meteorològica del SMC per a qualsevol municipi de Catalunya, per un dia concret, amb un horitzó de predicció de vuit dies. La Predicció Municipal s’actualitza un cop al dia a partir de les 8 hores.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 120 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 90 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 110 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 150 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 140 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 60 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.