From 1 - 10 / 19
 • Categories  

  1956 Land Cover Map of Barcelona province. On-screen digitizing of the 1956 land cover (CREAF methodology for the Land Cover Map of Catalonia) on the 1956 orthophotography (Diputació de Barcelona), also known as the American flight.

 • Categories      

  Map of Catalonia at 1:500 000 with topographic, use of soils, bathymetric and road information.

 • Categories  

  Measurements of gravimetric anomalies and zoning of the territory according to them: the gravimetric anomaly of Bouguer at a scale of 1:250,000 and 1:500,000; the regional gravimetric anomaly at a scale of 1:250,000; and the residual gravimetric anomaly at a scale of 1:250,000.

 • Categories  

  Servei ecosistèmic - Servei cultural. Anàlisi de fotografies de la plataforma Flickr, calculant la mitjana de fotos per usuari i per dia (PUD, Photo User Day).

 • Categories  

  El Real Decreto 638/2016, de 9 de desembre, que modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, defineix les reserves naturals fluvials com aquells aqüífers o masses d’aigua amb escassa o nul·la intervenció humana. S'inclouen els aqüífers designats com a ser reserves naturals subterrànies.

 • Categories  

  El Reglament de la planificació hidrològica (Reial decret 907/2007) exigeix la delimitació de les reserves naturals fluvials, que són aquelles masses d'aigua amb escassa o nul·la intervenció humana. S'inclouen totes aquelles masses d'aigua designades a ser RNF per algun motiu (punts de referència, anàlisi d'usos del sòl favorable, valors naturals, altres) ja sigui la massa d'aigua sencera o un tram d'aquesta.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 130 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 120 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 90 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.

 • Categories  

  Recurs eòlic a 110 metres d'alçada, en m/s. Elaborat per l'empresa VORTEX FdC S.L. el novembre de 2016. Autors: Patrícia Puig i Jordi Ferrer. Revisor: Pau Casso.