From 1 - 10 / 14
 • Categories      

  The orthophoto is a cartographic document that consists of a vertical aerial image which has been rectified in such a way that the same scale is kept in the entire surface of the image, being a geometric representation on scale of the terrestrial surface. It is a orthophoto with a resolution of 25 cm generated from images with a pixel resolution variable according to the zones. The infrared orthophoto (OI-25C) provides information about the infrared area of the electromagnetic spectrum. Shows the combination of IRC bands that correspond to Infrared, Red and Green channels, a combination called "false color".

 • Categories      

  The orthophoto is a cartographic document that consists of a vertical aerial image which has been rectified in such a way that the same scale is kept in the entire surface of the image, being a geometric representation on scale of the terrestrial surface. It is a orthophoto with a resolution of 50 cm resolution generated by generalization from an orthophoto with more resolution, through pixel aggregation techniques. The infrared orthophoto (OI-5M) provides information about the infrared area of the electromagnetic spectrum. Shows the combination of IRC bands that correspond to Infrared, Red and Green channels, a combination called "false color".

 • Categories    

  The orthophoto is a cartographic document that consists of a vertical aerial image which has been rectified in such a way that the same scale is kept in the entire surface of the image, being a geometric representation on scale of the terrestrial surface. It is a orthophoto with a resolution of 50 cm resolution generated by generalization from an orthophoto with more resolution, through pixel aggregation techniques. The infrared orthophoto (OI-5M) provides information about the infrared area of the electromagnetic spectrum. Shows the combination of IRC bands that correspond to Infrared, Red and Green channels, a combination called "false color".

 • Categories    

  The orthophoto is a cartographic document that consists of a vertical aerial image which has been rectified in such a way that the same scale is kept in the entire surface of the image, being a geometric representation on scale of the terrestrial surface. It is a orthophoto with a resolution of 25 cm generated from images with a pixel resolution variable according to the zones. The infrared orthophoto (OI-25C) provides information about the infrared area of the electromagnetic spectrum. Shows the combination of IRC bands that correspond to Infrared, Red and Green channels, a combination called "false color".

 • Categories  

  WMS service for visualization of orthophotos. The service allows the visualization of all available orthophotos (color, black and white, and infrared; and different resolutions) organized by time periods, and also of the provisional orthophotos (in production process, still pending of certain corrections and alterations to become definitive), produced by the ICGC. The service also allows to know the flight date and resolution of a selected location on the orthophoto (using the GetFeatureInfo method).

 • Categories    

  The orthophoto is a cartographic document that consists of a vertical aerial image which has been rectified in such a way that the same scale is kept in the entire surface of the image, being a geometric representation on scale of the terrestrial surface. It is a orthophoto with a resolution of 250 cm obtained, by generalization techniques, from orthophotos with more resolution. Generally ortophotos of the serie Ortofoto of Catalonia 50 cm are used. The infrared orthophoto (OI-25M) provides information about the infrared area of the electromagnetic spectrum. Shows the combination of IRC bands that correspond to Infrared, Red and Green channels, a combination called "false color".

 • Categories      

  The orthophoto is a cartographic document that consists of a vertical aerial image which has been rectified in such a way that the same scale is kept in the entire surface of the image, being a geometric representation on scale of the terrestrial surface. It is a orthophoto with a resolution of 250 cm obtained, by generalization techniques, from orthophotos with more resolution. Generally ortophotos of the serie Ortofoto of Catalonia 50 cm are used. The infrared orthophoto (OI-25M) provides information about the infrared area of the electromagnetic spectrum. Shows the combination of IRC bands that correspond to Infrared, Red and Green channels, a combination called "false color".

 • Categories  

  El model digital d'elevacions de l'AMB és una representació digital de la superfície del terreny mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor d'elevació es representa en escala de color amb valors entre -10 i 649 metres. Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: el Model Digital del Terreny (MDT) i el Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

 • Categories  

  El model digital de pendents de l'AMB és una representació digital del pendent de la superfície del terreny, mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor del pendent es representa amb percentatge (%) entre 0 i 434. Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: la primera està elaborada a partir del Model Digital del Terreny (MDT) i la segona a partir del Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

 • Categories  

  El model digital d'orientacions de l'AMB és una representació digital de l'orientació de la superfície del terreny, mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor d'orientació es representa entre 0º i 360º mesurat en sentit horari des del nord. Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: la primera està elaborada a partir del Model Digital del Terreny (MDT) i la segona a partir del Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).