From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    El model digital de pendents majors del 20% de l'AMB és una representació digital de les zones que tenen un pendent de la superfície del terreny major del 20%, mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor del píxel pot ser 1 (pendent major del 20%) o 0 (pendent menor). Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: la primera està elaborada a partir del Model Digital del Terreny (MDT) i la segona a partir del Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

  • Categories  

    WMS service for visualization of areas with slopes greater than 20%.