From 1 - 10 / 16
 • Categories    

  La Xarxa Topogràfica Municipal (XTM) és una xarxa de vèrtexs geodèsics que cobreix el municipi de Girona i serveix com a base als treballs topogràfics. És una xarxa de claus GEOPUNT mesurats amb GPS i topografia clàssica des de l´any 1998, referits a una xarxa geodèsica d'ordre superior anomenada Xarxa Utilitària (XU) de l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Està formada per uns 400 punts i cadascun disposa de coordenades en projecció UTM sobre sistema de referència ETRS89 amb cota geomètrica referida al nivell mig del mar a Alacant.

 • Categories  

  Subsidiary planning regulation (NNSS) of Artesa de Lleida is the cartographic instrument of urban planning of the municipality that directs the development of the municipal territory. The set of geographical information of the NNSS of Artesa de Lleida consists of two cartography blocks: Information plans and Management plans; all of them in PDF format. The planning areas of the municipality defined by the NNSS plans are: general and organic structure, land classification, zoning of urban and urbanizable land, sanitation infrastructures and regulation of undevelopable land.

 • Categories  

  Números de policia de Girona: cartografia en format CAD (anotació) i SIG (punt amb informació associada del número, el tipus de número -extrem o normal- i l'angle de rotació respecte la façana)

 • Categories  

  Edificis del municipi de Girona

 • Categories  

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (PGOU) of Torelló is the cartographic instrument of urban planning of the municipality that directs the development of the municipal territory. The set of geographical information of the PGOU of Torelló consists of multiple plans, all of them in PDF format, which form two blocks of cartography: information plans and management plans. The planning areas of the municipality defined by the PGOU planes are: general and organic structure, land classification, zoning of urban and building land, regulation of the building and regulation of non-urbanizable land.

 • Categories    

  The information set of surfaces affected by wildfires contains the delimitation of areas affected by forest fires, considered with strong environmental impact, described by its representation in two dimensions in scale 1:50,000 and attributes that describe its semantic.

 • Categories  

  Subsidiary planning regulation (NNSS) of El Vilosell is the cartographic instrument of urban planning of the municipality that directs the development of the municipal territory. The set of geographical information of the NNSS of El Vilosell consists of two cartography blocks: Information plans and Management plans; all of them in PDF format. The planning areas of the municipality defined by the NNSS plans are: general and organic structure, land classification, zoning of urban and urbanizable land, sanitation infrastructures and regulation of undevelopable land.

 • Categories    

  Topographic cartography covering part of the territory of the Catalonia, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers of information: relief, hydrography, roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land covers, toponymy and municipal inventories. Scale of reference: 1:1,000.

 • Categories    

  Topographic cartography covering part of the territory of the Catalonia, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers of information: relief, hydrography, roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land covers, toponymy and municipal inventories. Scale of reference: 1:1,000.

 • Categories      

  Representation of Catalonia by means of a continuous topographic cartography at scale 1:50 000, with administrative and tourist information, and published as a series of 41 county maps, as well printed on paper as digital raster image.