From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Capa de Seccions de les Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC1). El SOC és una xarxa integrada per quadrícules geomètriques codificades per a la localització ràpida d’elements per al posicionament ràpid en el territori, a qualsevol nivell de resolució. El SOC1 és la Quadrícula formada per seccions d'1 km de costat.

  • Categories  

    Measurements of gravimetric anomalies and zoning of the territory according to them: the gravimetric anomaly of Bouguer at a scale of 1:250,000 and 1:500,000; the regional gravimetric anomaly at a scale of 1:250,000; and the residual gravimetric anomaly at a scale of 1:250,000.

  • Categories    

    El SOC és una xarxa integrada per quadrícules geomètriques codificades per a la localització ràpida d’elements per al posicionament ràpid en el territori, a qualsevol nivell de resolució. El conjunt de dades està constituït per dues capes: la capa de Quadrants (SOC5), formada per una quadrícula de quadrants de 5 km de costat i la capa de Seccions (SOC1), formada per una quadrícula de seccions d'1 km de costat.