From 1 - 7 / 7
 • Categories  

  El model digital d'orientacions de l'AMB és una representació digital de l'orientació de la superfície del terreny, mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor d'orientació es representa entre 0º i 360º mesurat en sentit horari des del nord. Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: la primera està elaborada a partir del Model Digital del Terreny (MDT) i la segona a partir del Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

 • Categories  

  El model digital d'ombres de l'AMB és una representació digital de la il·luminació de la superfície del terreny suposant que el Sol es troba a un azimut de 315º i una elevació de 45º respecte de l'horitzó, mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor d'il·luminació es representa en escala de grisos, de 0 negre a 255 blanc. Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: la primera està elaborada a partir del Model Digital del Terreny (MDT) i la segona a partir del Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

 • Categories  

  El model digital d'elevacions de l'AMB és una representació digital de la superfície del terreny mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor d'elevació es representa en escala de color amb valors entre -10 i 649 metres. Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: el Model Digital del Terreny (MDT) i el Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

 • Categories  

  El model digital de pendents majors del 20% de l'AMB és una representació digital de les zones que tenen un pendent de la superfície del terreny major del 20%, mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor del píxel pot ser 1 (pendent major del 20%) o 0 (pendent menor). Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: la primera està elaborada a partir del Model Digital del Terreny (MDT) i la segona a partir del Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

 • Categories  

  El model digital de pendents de l'AMB és una representació digital del pendent de la superfície del terreny, mitjançant una malla regular de 0,5 metres de mida del píxel. El valor del pendent es representa amb percentatge (%) entre 0 i 434. Està elaborat a partir del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 i per tant cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues i Castellbisbal (dades del 2016). Es distribueixen dues variants del model: la primera està elaborada a partir del Model Digital del Terreny (MDT) i la segona a partir del Model Digital de Superfície (MDS). El MDT es un model del terreny que no inclou els objectes que hi ha a sobre (com arbres, ponts, construccions). El MDS es un model del terreny que inclou alguns objectes que hi ha a sobre (ponts i algunes construccions, però no edificis).

 • Categories  

  Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en blanc i negre del vol fotogramètric que la Corporació Metropolitana de Barcelona va encarregar l’any 1981, i abasta l’àrea metropolitana de Barcelona excepte part dels municipis situats a l'oest: bona part dels municipis de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, i part dels municipis de Barberà del Vallès, la Palma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.

 • Categories  

  Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en color del vol fotogramètric que l'any 1992 va fer l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), i abasta l’àrea metropolitana de Barcelona excepte part dels municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat i La Palma de Cervelló.