From 1 - 5 / 5
 • Categories    

  Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d’un mapa i la informació d’una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat el juliol de 2013 amb un vehicle aeri no tripulat, i abasta les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte les platges d'El Prat, el Port de Barcelona i el Port del Fòrum.).

 • Categories    

  L'ortofoto d'alta resolució de l'AMB de 2020 té una resolució de píxel de 10 cm. Les imatges es van obtenir el mes de maig de 2020 amb un gran recobriment longitudinal i transversal, per la qual cosa els objectes amb alçada, com els edificis, tenen molt poc abatiment.

 • Categories    

  Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d’un mapa i la informació d’una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat el juliol de 2016, i abasta les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte el Port de Barcelona).

 • Categories  

  Base topogràfica contínua digital 2D d'escala 1:2.000 d'àmbit urbà i rústic de l'àrea metropolitana de Barcelona, de caràcter històric, ja que no s’actualitza des de l'any 2000. Tot i que l'escala de representació cartogràfica final és la 1:2.000, és convenient saber que es va elaborar mitjançant restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics analògics d'escala 1:5.000 (escala òptima per a la generació de cartografia 1:1.000). Aquest fet va donar una major precisió als elements cartografiats. Malgrat això, cal tenir en compte que el marc de referència d’aquesta cartografia va ser l’antiga xarxa geodèsica de la MMAMB, que estava referida a la xarxa geodèsica de l’Instituto Geográfico Nacional, prèviament a la implementació de la Xarxa Utilitària de l’ICGC. Aquest fet pot afectar, en algunes zones, a la precisió absoluta de les coordenades dels elements cartografiats. El primer vol fotogramètric corresponent a aquesta sèrie cartogràfica digital és de l'any 1986 i la data de darrera actualització és diferent per cada full. La sèrie consta de 424 fulls.

 • Categories    

  Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d’un mapa i la informació d’una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat l'agost de 2015, i abasta les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte el Port de Barcelona).