Resolution

0.08 m

2 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d’un mapa i la informació d’una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat el desembre de 2017, i abasta les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte el Port de Barcelona).

  • Categories  

    Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d’un mapa i la informació d’una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat el setembre de 2012 amb un vehicle aeri no tripulat, i abasta les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona (a excepció del Port de Barcelona, la zona adjacent a l’Aeroport de Barcelona i el tram entre el Port Olímpic i la Barceloneta).