Resolution

5000 m

2 record(s)
 
Categories
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Formats
Representation types
status
Resolution
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Capa de Quadrants de les Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC5). El SOC és una xarxa integrada per quadrícules geomètriques codificades per a la localització ràpida d’elements per al posicionament ràpid en el territori, a qualsevol nivell de resolució. El SOC5 és la Quadrícula formada per quadrants de 5 km de costat.

  • Categories    

    El SOC és una xarxa integrada per quadrícules geomètriques codificades per a la localització ràpida d’elements per al posicionament ràpid en el territori, a qualsevol nivell de resolució. El conjunt de dades està constituït per dues capes: la capa de Quadrants (SOC5), formada per una quadrícula de quadrants de 5 km de costat i la capa de Seccions (SOC1), formada per una quadrícula de seccions d'1 km de costat.