Resolution

0.75 m

1 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en blanc i negre del vol fotogramètric que la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios va encarregar l’any 1965, i abasta la meitat sud de la regió metropolitana de Barcelona, tot i que hi ha zones en blanc perquè no es van poder recuperar de l’arxiu històric alguns fotogrames del vol fotogramètric de 1965, de les quals les més importants afectaven els municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Aquestes zones en blanc es van farcir amb informació provinent dels fotogrames del vol històric de 1961, perquè s’entén que els canvis geogràfics són poc importants. D’aquesta manera es va aconseguir continuïtat en la informació dins de l’àrea metropolitana de Barcelona i tan sols queda una petita zona en blanc a l’alçada de Sant Pere de Ribes.