Resolution

0.15 m

1 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d’un mapa i la informació d’una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat l'agost de 2017, i abasta les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte el Port de Barcelona).