From 1 - 1 / 1
  • Categories    

    La base topogràfica 1:1000 correspon a la cartografia del municipi de Terrassa. La superfície d'interès comprèn unes 3400 hectàrees, de les quals, unes 2500 equivalen a zones urbanes. El terme municipal de Terrassa, esta envoltat pels municipis de Matadepera, Mura, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Castellar del Vallès.