Resolution

0.25 m

1 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en color del vol fotogramètric que la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios va encarregar l’any 1977. Abasta l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis situats a l'oest.