Resolution

0.17 m

1 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Base topogràfica contínua analógica d'escala 1:2.000 d'àmbit urbà i rústic de l'àrea metropolitana de Barcelona, de caràcter històric, ja que no s’actualitza des de l'any 2000. Tot i que l'escala de representació cartogràfica final és la 1:2.000, és convenient saber que es va elaborar mitjançant restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics analògics d'escala 1:5.000 (escala òptima per a la generació de cartografia 1:1.000). Aquest fet va donar una major precisió als elements cartografiats. Malgrat això, cal tenir en compte que el marc de referència d’aquesta cartografia va ser l’antiga xarxa geodèsica de la MMAMB, que estava referida a la xarxa geodèsica de l’Instituto Geográfico Nacional, prèviament a la implementació de la Xarxa Utilitària de l’ICGC. Aquest fet pot afectar, en algunes zones, a la precisió absoluta de les coordenades dels elements cartografiats. El primer vol fotogramètric corresponent a aquesta sèrie cartogràfica és de l'any 1986 i la data de darrera actualització és diferent per cada full.