Resolution

0.04 m

1 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Base topogràfica analògica d'escala 1:500 del sòl urbà de diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest projecte cartogràfic es va encetar l'any 1980 i va finalitzar l'any 1993. L'escala de representació final és la 1:500 i es va elaborar mitjançant restitució fotogramètrica i revisió de camp. El primer vol fotogramètric corresponent a aquesta sèrie cartogràfica és de l'any 1980 i la data de darrera actualització és diferent per cada full, essent possible descarregar-se la varietat històrica de cadascun d'ells. La sèrie consta de 1905 fulls (1381 disponibles).